Nokia CK 10 ohje

background image

Autosarja CK-10 Käyttöopas

9233638 / 1. painos

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA OYJ ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HF-7 on seuraavan Euroopan neuvoston direktiivin
määräysten mukainen: 1999/5/EY.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © Nokia Oyj 200

5. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty
ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa. Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten
nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun
tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta. Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan
lukien tietojen tai tulojen menetys. Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta,
luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata
sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin
määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa
ilman erillistä ilmoitusta.
Tuotteiden ja palveluiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-
jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja
muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Poikkeaminen laista on kielletty.

9233638 / 1. painos

background image

3

Copyright

© 200

5 Nokia. All rights reserved.